EDITORIAL BOARD

DR JÓZEF GRABSKI - Editor-in-Chief

DR JOANNA WOLAŃSKA - Secretary of the Editorial Board

DR JAKUB ADAMSKI

DR EWA HERNICZEK

DR DOBROSŁAWA HORZELA

DR SŁAWOMIR SKRZYNIARZ 

AGNIESZKA SMOŁUCHA-SŁADKOWSKA, M.A.

DR ANDRZEJ SZCZERSKI

DR RAFAŁ QUIRINI-POPŁAWSKI