"Cierpienie formy. Jerzy Tchórzewski. Malarstwo" - nowa książka wydawnictwa IRSA

Nakładem wydawnictwa IRSA w dwudziestą rocznicę śmierci Jerzego Tchórzewskiego opublikowana zostanie dwutomowa monografia twórczości malarza Cierpienie formy. Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, której redaktorami są Krystyna Czerni i Józef Grabski.

Read more
"Artibus et Historiae" in honour of professor Bernard Aikema

On Saturday 9 February 2019 a new issue of "Artibus et Historiae" in honour of Professor Bernard Aikema was presented and handed over to the Addressee in Gallerie dell'Accademia in Venice.

Read more
A new book by IRSA

IRSA has published a new book: ‘DeMATERIALISATIONS in Art and Art-Historical Discourse in the Twentieth Century (Proceedings of a conference held in Tomaszowice on 14–16 May 2017)’ edited by Wojciech Bałus and Magdalena Kunińska. Studies included in this volume make critical reference to the concept of dematerialisation fifty years after the appearance of Lucy Lippard and John Chandler’s article ‘The Dematerialization of Art’.

Read more