EDITORIAL BOARD

DR. JÓZEF GRABSKI - Editor-in-Chief

DR. JOANNA WOLAŃSKA - Secretary of the Editorial Board

DR. JAKUB ADAMSKI

DR. EWA HERNICZEK

DR. DOBROSŁAWA HORZELA

DR. SŁAWOMIR SKRZYNIARZ 

AGNIESZKA SMOŁUCHA-SŁADKOWSKA, M.A.

DR. ANDRZEJ SZCZERSKI

DR. RAFAŁ QUIRINI-POPŁAWSKI