APIE MUS

Tarptautinis dailetyros institutas (IRSA –itališko pavadinimo Istituto Internazionale per le Ricerche di Storia dell’Arte santrumpa) pirmiausia atsirado kaip leidykla, iš pradžiu su bustine Venecijoje (1979–1982), veliau Florencijoje ir Vienoje, o galiausiai – nuo 1996 m. – Krokuvoje.

Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje gime mintis steigti naują periodini leidini, skirtą dailei. Sumanymas buvo igyvendintas Jozefo Grabskio (Józef Grabski) iniciatyva, dalyvaujant dailetyrininku grupei, susiburusiai po Tarptautinio meno istorijos kongreso (CIHA) 1979 m. Bolonijoje. Venecijoje buvo isteigta leidykla „Wydawnictwo IRSA“ („IRSA Publishing House“), pirmasis žurnalo Artibus et Historiae numeris pasirode 1980 m.

Tyrimu institutas ir leidykla IRSA visu pirma leidžia periodini dailetyros leidini Artibus et Historiae. Išskirtiniai pripažintu meno istoriku rašiniai, kurie del ivairiu priežasčiu netilpo i ši leidini, buvo paskelbti atskira serija „Bibliotheca Artibus et Historiae“. IRSA institutas taip pat leidžia monografijas ir kurinius, tematika artimus grožinei literaturai ir dailei, pvz., Marko Šagalo (Marc Chagall) autobiografiją ar Žano Batisto Pilemento (Jean-Baptiste Pillement) (1728–1808) monografiją.

IRSA institutas taip pat rengia parodas, daugiausia šiuolaikiniu lenku menininku, o kartu – parodu katalogus, kuriuos sudaro išsamios studijos ir gausios iliustracijos. Prie didžiausiu instituto pasiekimu šioje srityje priskirtina paroda „Opus Sacrum“ Varšuvos karaliu rumuose (1990), taip pat del IRSA tyrimu atrasto Jano Vermerio Delftiečio (Jan Vermeer van Delft) paveikslo pristatymas Karaliu rumuose Vavelyje (1991). Tarp idomiausiu parodu galima pamineti darbu „École de Paris“ menininku iš Vojcecho Fibako (Wojciech Fibak) kolekcijos, parodą (1999 m. – Krokuva, Lodze), Stasio Eidrigevičiaus kurybos retrospektyvą STASYS 50 (1999 m. – Krokuva, Vroclavas), Leono Tarasevičiaus (Leon Tarasewicz) („Leon Tarasewicz meets Michele de Lucchi“, 2003 m. – Milanas) bei kitu lenku menininku: Alinos Šapošnikov (Alina Szapocznikow), Ričardo Viniarskio (Ryszard Winiarski), Aleksanderio Kobzdejaus, Ježi Dževskio (Jerzy Tchórzewski), Ivo Zanievskio (Iwo Zaniewski).

 History of IRSA Institute for Art Historical Research

PARODOS

Per tris dešimtmečius IRSA institutas surenge daugeli dailes parodu. Tarp svarbiausiu pasiekimu šioje srityje reikia pamineti parodą „Opus sacrum“ Varšuvos karaliu rumuose 1990 m. ir atrasto Jano Vermerio Delftiečio paveikslo pristatymas Karaliu rumuose Vavelyje (1991). Tarp idomiausiu parodu galima pamineti darbu „École de Paris“ menininku iš Vojcecho Fibaki kolekcijos, parodą (1998 m., Krokuva, Lodze), Stasio Eidrigevičiaus kurybos retrospektyvą STASYS 50 (1999 m., Krokuva, Vroclavas), Leono Tarasevičiaus („Leon Tarasewicz meets Michele de Lucchi“, 2003 m., Milanas) bei kitu lenku menininku: Alinos Šapošnikow, Ričardo Viniarskio, Aleksanderio Kobzdejaus, Ježi Dževskio ir kitu. Pastaruoju metu institutas surenge dvi Ivo Zanievskio kurybos parodas: „New Harmony Paintings“ – Today Art Museum Pekine (2008) bei „The Beauty of Gentleness. New Harmony Paintings“ Wisdom Art Center Šanchajuje (2008).

Vienas pagrindiniu instituto tikslu – lenku meno pristatymas pasaulyje vykdant leidybinę veiklą ir rengiant ekspozicijas. Netrukus po geležines uždangos griuties institutas surenge parodą Hammer Galleries Niujorke (1991), kurioje buvo eksponuota šešiu ižymiu lenku menininku kuryba. Paroda buvo pavadinta „Opening up“ ir pristate šiuolaikinę dailę, kuri neprarado savo originalumo ir ivairoves, nepaisant penkiasdešimties metu izoliacijos ir žiaurios istorines patirties. Tuo pat metu IRSA išleido monografiją, skirtą pačiam vertingiausiam paveikslui Lenkijos kolekcijose – Leonardo da Vinčio (Leonardo da Vinci) „Dama su šermuoneliu“. Šis kurinys, anuo metu pasiskolintas iš Čartoryskiu (Czartoryski) muziejaus, buvo eksponuojamas tuo metu didžiuleje parodoje „Circa 1492. Art in the Age of Exploration“ National Gallery of Art Vašingtone (1991–1992). Studijoje išaiškinta šio paveikslo verte bei istorija, pristatant ši kurini užsienio publikai, kuriai itin retai suteikiama proga ji matyti už Lenkijos ribu.

Direktorius dr. hab. Jozefas Grabskis

Director Józef Grabski PhD

 

IRSA ikurejas ir Artibus et Historiae
vyriausiasis redaktorius

TRUMPA BIOGRAFIJA

PUBLIKACIJOS IR PARODOS

ART CONSULTING

Nuo praejusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžios dr. Jozefas Grabskis bendradarbiavo ir patarinejo kuriant daugeli tarptautiniu, privačiu ir muziejiniu kolekciju. Tarp ju kaip svarbiausias galima pamineti Barbaros Piaseckos Džonson (Barbara Piasecka Johnson) („Johnson & Johnson“, Naujasis Džersis, JAV), H. Abel Miunchene, Gordonu Londone ir Meyerio Ciuriche.

Pasitelkus ilgametę dr. hab. Grabskio patirti šioje srityje IRSA siulo profesionaliu patarimu, konsultavimo ir pagalbos paslaugas, kuriant senojo ir šiuolaikinio meno kolekcijas.

Pasiteirauti rašykite adresu: irsa@irsa.com.pl

LOGOTIPAS

IRSA instituto ir Artibus et Historiae ženklas – musu logotipas, kuriame pavaizduotas amuriukas, tvirtai stovintis ant svarstykliu, kurias jis pats laiko rankose. Paimtas iš Lorenco Loto (Lorenzo Lotto) renesansinio paveikslo „Trisdešimt septyneriu metu vyro portretas“ (apie 1542 m., aliejus ant drobes, 95 ir 80, Doria Pamphilj galerija Romoje). Vaizdinys simbolizuoja platoniškąją pusiausvyrą tarp dvasinio ir kuniško pradu žmogaus gyvenime ir veikloje.

  logo IRSA