Czasopismo Artibus et Historiae znalazło się na prestiżowej liście czasopism naukowych Thomson Reuters Web of Science.
 
Nasze czasopismo można znaleźć w następujących serwisach: Arts & Humanities Citation Index® i Current Contents®/Arts & Humanities.