"ÉCOLE DE PARIS". ARTYŚCI ŻYDOWSCY Z POLSKI W KOLEKCJI WOJCIECHA FIBAKA (ŁÓDŹ)
red. Józef Grabski

 

Kraków-Łódź 1998
252 x 232 mm, 286 stron
129 całostronicowych ilustracji kolorowych + 6 fot. kol. 
okładka twarda, lakierowana
ISBN 83-908675-6-7
 
Na okładce: Zygmunt Menkes, Autoportret z akordeonem, ok. 1925,
olej na płótnie, 155 × 105 cm (nr kat. 43)

 

Katalog wystawy, która odbyła się w Pałacu Poznańskich, Muzeum Historii Miasta Łodzi, w 1998 roku. Zawiera całostronicowe kolorowe ilustracje wszystkich 129 wystawionych dzieł. Katalog otwiera zarys historii Pałacu Poznańskich, jedynego w swoim rodzaju muzeum-pałacu miejskiego. Eseje zarysowujące historię pojęcia i zjawiska „École de Paris”, artystów żydowskich w Paryżu oraz prezentujące historię samej kolekcji, tworząc tło dla lepszego zrozumienia i orientacji w całym zespole. 
 
Katalog wystawy łódzkiej zawiera wybór dzieł nieco zmieniony w stosunku do ekspozycji krakowskiej. Reprezentowane są obrazy następujących artystów: Alfreda Aberdama, Jankiela Adlera, Henryka Epsteina, Maksymiliana Feuerringa, Leopolda Gottlieba, Henryka Haydena, Alicji Halickiej, Rajmunda Kanelby, Mojżesza Kislinga, Romana Kramsztyka, Zygmunta Menkesa, Szymona Mondzaina (Samaj Mondszajn), Meli Muter (Maria Melania Mutermilch), Zygmunta Schretera (Szreter), Joachima Weingarta, Eugeniusza Zaka. Reprodukcje prac każdego z artystów zostały poprzedzone krótką notą biograficzną. 
 
SPIS TREŚCI 
 
MUZEUM HISTORII MIASTA ŁODZI: PAŁAC-MUZEUM 
JÓZEF GRABSKI — Artyści żydowscy z Polski w kręgu "École de Paris". Kolekcja Wojciecha Fibaka
WŁADYSŁAWA JAWORSKA — Kolekcja żywa
JERZY MALINOWSKI — Żydowscy malarze w polskiej kolonii artystycznej w Paryżu w pierwszej połowie XX wieku
KATALOG