Wspieraj kulturę


Celem Fundacji IRSA, działającej przy Instytucie IRSA, jest szeroko rozumiane wspieranie działalności oświatowo-kulturalnej, naukowej i badawczej oraz wspieranie działalności wydawniczej (w szczególności czasopisma poświęconego historii sztuki pod tytułem ARTIBUS ET HISTORIAE), a także wzbogacanie zbiorów bibliotek naukowych i uniwersyteckich, instytucji badawczych i muzealnych, zwłaszcza o wyżej wymienione czasopismo.

Ważnym celem Fundacji jest organizowanie sympozjów i konferencji oraz nawiązywanie i wspieranie międzynarodowych kontaktów naukowych w zakresie kultury i sztuki.

W roku 2016 Fundacji IRSA został przyznany status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że istnieje możliwość przekazania Fundacji 1 % podatku dochodowego.
 NR KRS: 0000376329