RYSZARD WINIARSKI. Prace z lat 1973-1974
red. Józef Grabski

 

Kraków 2002
252 × 232 mm, 136 stron
48 całostronicowych il. kolorowych, 19 cz.-b. i 2 kolorowe fotografie
okładka twarda, lakierowana
ISBN 83-915130-1-7
 
Na okładce: Obszar 137, 1973,
akryl na płótnie, 100 × 100 cm (nr kat. 35)

Katalog wystawy, pokazanej w Galeriach Polskiego Domu Aukcyjnego „SZTUKA” w Krakowie i w Warszawie, prezentuje całostronicowe fotografie wszystkich eksponowanych dzieł Ryszarda Winiarskiego z lat 1973-1974 pochodzących ze zbiorów prywatnych. Artysta jest zaliczany w Polsce do „klasyków gatunku” twórczości balansującej „na pograniczu sztuki i nauki”. Płótna Winiarskiego wypełniają białe i czarne kwadraty o wymiarach 1 x 1 cm, traktowane jako odpowiedniki „zera” i „jedynki” w matematyce. Rozmieszczenie punktów na płaszczyźnie obrazu to wynik losowania kostką do gry i obliczeń. Osiągany efekt jest tu zależny od przypadku, jednak to artysta określa wstępne założenia każdego „programu” i wpływa w ten sposób  na ogólną dyspozycję obrazu, wprowadza doń elementy porządkujące. Z czasem sposób losowania skomplikował się — artysta wprowadzał do „programów” dodatkowe dane: kolor, osie symetrii, iluzoryczną przestrzeń, w końcu trzeci wymiar. W przestrzennych pracach istotnym aspektem jest zaangażowanie widza: od jego ustawienia względem „przypadkowej sytuacji” czy układu elementów zależy zaobserwowany efekt. Obrazy zostały podzielone na pięć grup według przyjętej przez artystę metody losowania.

 

SPIS TREŚCI 
 
BOŻENA KOWALSKA — Ryszard Winiarski. Na pograniczu matematyki i sztuki
JERZY OLEK — Porządek przypadku, czyli o Winiarskim
DOBROSŁAWA HORZELA — Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974
 
KATALOG:
Rozkłady statystyczne
Komplikacja drogi losowania
Dodatkowe dane 
– strefy i linie brzegowe
– oś symetrii
– kolor i walor
Obraz, przedmiot, krajobraz jako punkt wyjściowy programu
Penetracje przestrzeni realnej
 
BIOGRAFIA 
WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE I GRUPOWE 
BIBLIOGRAFIA