Prezentacja na stoisku IRSA na Targach Książki we Frankfurcie 4-tomowej monografii Kazimierza Malewicza. Jej autor, profesor Andrei Nakov, będący jednocześnie autorem kilku artykułów w Artibus et Historiae oraz członek Komitetu Naukowego Fundacji IRSA gościł osobiście na stoisku Instytutu IRSA.