WITOLD URBANOWICZ. STARE I NOWE
red. Józef Grabski

 

Kraków - Warszawa 2004
252 × 232 mm, 140 stron
35 całostronicowych il. kolorowych, 8 całostronicowych il. czarno-białych + 95 kolorowych i 20 czarno-białych fotografii
okładka miękka, lakierowana
ISBN 83-918454-6-X
 
Na okładce: Fragment obrazu Złoty, 1960,
technika mieszana na płótnie, 118 × 120 cm

 

Katalog wystawy, która miała miejsce w Galerii IRSA Fine Art w Warszawie, poświęconej pracom malarskim i rysunkowym Witolda Urbanowicza (ur. 1931). Urbanowicz jest artystą od półwiecza wiernym malarstwu, przekonanym, wbrew opinii wielu, że to właśnie „malarstwo zawsze wygrywa. Przechodzi kryzysy, ale odradza się w innej formie”.
 
Na warszawskiej wystawie skonfrontowano stare i nowe obrazy Witolda Urbanowicza. Pokazano prace z okresu malarstwa materii oraz obrazy z ostatnich kilku lat. Punktem odniesienia były rysunki dokumentujące przemiany wizji artystycznych Urbanowicza w ciągu półwiecza jego żarliwych zmagań ze sztuką. 
 
W twórczości ostatnich lat Witold Urbanowicz syntetyzuje dotychczasowe doświadczenia, powraca do malarstwa strukturalnego, łącząc je z ekspresyjnym kolorem i dynamiczną linią. Posługuje się przy tym językiem abstrakcji — „komórkowymi” układami, kaligraficznymi znakami nieistniejącego pisma oraz grą zbrużdżonej, spienionej, reliefowo traktowanej faktury. 
 
Wszystkie pokazane na wystawie prace są reprodukowane w kolorze w katalogu, a artykułom i biografii towarzyszą liczne fotografie artysty i jego rodziny. 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
TOMASZ GRYGLEWICZ — Kolor i forma w malarstwie Witolda Urbanowicza
ANNA BARANOWA — Intensywizm malarstwa Witolda Urbanowicza
RAFAŁ SOLEWSKI — Wigor, rytm i żar
JANINA KRAUPE — Na marginesie wystawy Witolda Urbanowicza
KATALOG 
BIOGRAFIA 
WYSTAWY 
BIBLIOGRAFIA